Welkom
Verdeling klassen 2017-2018

De verdeling van de klasgroepen én de bijhorende leerkrachten voor komend schooljaar:

Kleuter

KP: Juf Diane

K1A: Juf Sylvianne

K1B: Juf Stéphanie

K2A: Juf Leen

K2B/3A: Juf Charlot

K2C/3B: Juf Griet

Juf Mirèse is ambulante leerkracht.

 

Lager

L1A: Juffen Karien M. en Ilse

L1B: Juffen Lies en Leila

L2A: Meesters Mario en Arne

L2B: Juffen Leila en Ilse

L3: Juffen Karien K. en Darline

L4A: Juf Katrien en meester Arne

L4B: Meesters Carlos en Arne

L5: Juffen Siska en Eugenie

L6: Juffen Justine en Eugenie

Juf Elise (eerste graad) en meester Sébastien (tweede en derde graad) nemen de bewegingsopvoeding voor hun rekening.