Welkom
Infoavonden in onze klassen.

Dit schooljaar zet elke klas terug eens zijn deur open. De ouders kunnen die avond op bezoek komen. Ze horen er informatie van de leerkrachten over de werking in de klas, de leerstof, .... Er is dan ook kans tot vragen stellen.

Data: