Welkom
11 november : wapenstilstand

Zaterdag 11 november 2017. 

Samen met het gemeentebestuur, oudstrijders, kinderen en ouders van de school werden de gesneuvelden uit de eerste wereldoorlog herdacht.

Er werden kransen neergelegd bij het monument van de Belgische gesneuvelden.

Alle aanwezige leerlingen legden een roosje in de schaal met blauwe klei.

Bij de grafsteen van de Duitse soldaat werd een stuk uit 'Ode an die Freude' voorgelezen.

Tijdens het spelen van de last post werd een sereen stiltemoment gehouden.