Algemeen
Welkom bij de biesweide

Beste mensen, welkom in de Biesweide,

De naam “De Biesweide” kent zijn oorsprong heel lang geleden. We vonden de naam in het boekje “Beselaarse plaatsnamen en mengelingen” geschreven door Jozef Maes. “De Biesweê” was ooit een stukje Beselare in de buurt van het kasteel … Nu ligt het dus in de buurt van de kerk.

De Biesweide…een historische naam…maar ook heel nieuw. De naam is heel zeldzaam. De Biesweide: de biezen doen denken aan werken, de weide doet denken aan natuur, ontdekken, spelen… Een weide waar ruimte is om biezen te laten groeien…

Jonge mensen moeten mogen groeien, zacht en teder en goed.

De zorg voor onze kinderen…

In hun groei zijn kinderen als sterke buigzame rietstengels.
Ze spelen met de wind en ze dansen boven het water.
Als het leven er met zijn volle gewicht op steunt,
dan heb je kans dat zo’n rietstengel vroeg of laat knakt.

De taak van de school

Als Katholiek onderwijs willen we ervoor kiezen om behoedzaam om te gaan met onze kinderen.
Om deze kinderen een veilige plaats te bieden om te werken en om te spelen.
Geborgenheid, zoals in Gods hand.
Om de kleine, gekwetste kanten bij elkaar te beschutten.

Of zoals we het in de Bijbel kunnen lezen:
een schuilplaats tegen de slaande regen, een schutting tegen de harde wind,
Jonge mensen moeten mogen leren en leven,
Enthousiast en gedreven in hun roeping. en van de ouders… We willen ons één voelen met de ouders die zich dagelijks inzetten om de kinderen vooruit te helpen. Wij willen ons aansluiten bij de goede bedoelingen van die ouders. We zijn blij omdat onze school zo goed gedragen wordt door de vrijwillige inzet van vele mensen: de ouderraad, de leesmoeders en nog vele andere mensen. in De Biesweide De naam van onze school heeft alles te maken met onze taak als Christen. Met gedrevenheid en inzet voor iedere kind, dat aan de school wordt toevertrouwd, met het beschutten van zwakke kinderen. Je bent hier meer dan welkom… Veel biezen goed aan elkaar vastgemaakt, vormen een stevige zitting, ook al zitten er dan enkele mindere stengels tussen … Dat is onder andere ons doel wanneer de zesdeklassers uiteindelijk hun biezen pakken… Xavier Vansteenkiste directeur

We hebben plaats in onze 'weide' (capaciteit) voor ongeveer 145 kleuters en 200 lagere schoolkinderen.