Wij heten jullie van harte welkom in VBS De Biesweide!

Jonge mensen moeten mogen groeien, zacht en teder en goed.

De zorg voor onze kinderen … 

In hun groei zijn kinderen als sterke buigzame rietstengels.
Ze spelen met de wind en ze dansen boven het water. Als het leven er met zijn volle gewicht op steunt, dan heb je kans dat zo’n rietstengel vroeg of laat knakt.

De taak van de school

Als Vrije Katholieke Basisschool willen we ervoor kiezen om behoedzaam om te gaan met onze kinderen. Wij willen hen een veilige plaats aanbieden om te leren en om te spelen; hen een gevoel van geborgenheid geven door in verbondenheid te staan met elkaar, met hun leerkrachten en met God.
Of zoals we het in de Bijbel kunnen lezen: een schuilplaats tegen de slaande regen, een schutting tegen de harde wind.

Jonge mensen moeten mogen leren en leven, enthousiast en gedreven in hun roeping.
 
 

en van de ouders …

 

We willen ons één voelen met de ouders die zich dagelijks inzetten om de kinderen vooruit te helpen.
Wij willen ons aansluiten bij de goede bedoelingen van die ouders.
We zijn blij, omdat onze school zo goed gedragen wordt door de vrijwillige inzet van vele mensen: het schoolbestuur, de ouderraad, de gemachtigd opzichters en nog vele anderen.

in De Biesweide

 

De naam van onze school heeft alles te maken met onze taak als Christen.
Met gedrevenheid en inzet voor ieder kind dat aan de school wordt toevertrouwd; met zorg voor de ontplooiing van ieder onder hen.


Je bent hier meer dan welkom …

 

X. Vansteenkiste