In het begin van het schooljaar waren er opnieuw verkiezingen voor de leerlingen van L4, L5 en L6 om toe te treden tot de leerlingenraad.
Van ieder leerjaar worden er twee kandidaten weerhouden, zodat de leerlingenraad telkens uit 6 leerlingen bestaat.

De leerlingenraad komt op geregelde tijdstippen samen over de middag en bespreekt er o.a. de ideeën van de leerlingen.
Iedere leerling kan immers een idee indienen door een briefje in de groene brievenbus (speelplaats lager) te stoppen. Na bespreking
in de leerlingenraad, leggen de leden hun voorstellen voor aan het beleid (meester Carlos en m.Xavier). Samen wordt dan bekeken
wat haalbaar en betaalbaar is.

Enkele voorbeelden: aankoop spelmateriaal, organiseren tornooien, assisteren Saved By The Bell, organisatie speelplaatswerking, affiche eetfestijn …

De leerlingenraad van 2023-2024: 

Juliette (L6), Rik (L6), Suzanne (L4), Louise (L5), Achille (L5), Babette (L4)