1. Trefwoordenlijst schoolreglement 2023-2024: klik HIER.

2. Addendum Engagementsverklaring Katholiek Onderwijs Vlaanderen bij het schoolreglement 2023-2024: klik HIER.

3. Folder van de school: klik HIER.

4. Vakantiedagen tijdens het schooljaar 2024-2025: klik HIER.

5. Folder over het leerplan ZILL: klik HIER.

6. Vertelkaart voor kleuters: klik HIER.

7. Veilig online...Tips voor ouders: klik HIER.

8. Luizen? Bekijk de info op de luizenfolder: klik HIER.

9. Luizen? Met dit stappenplan pak je ze aan... Voor het filmpje: klik HIER.